Tuesday, October 07, 2008

To All My Dearest Friends....

忙 的 時 候 , 想 要 休息 ;
渡假 的 時 候 , 想 到 未 來 。
窮的 時 候 , 渴 望 富 有 ;
生活 安 逸 了 , 怕 幸 福 不 能 長 久 。
該決 定 的 時 候 , 擔 心 結 果 不 如 預 期 ;
看明 白 了 , 後 悔 當 初 沒 有 下 定 決 心 。
不屬 於 自 己 的 , 常 常 心 存 慾 望 ;
握在 手 裡 了 , 又 懷 念 未 擁 有 前 的輕 鬆 。
生命 若 不 是 現 在 ,那 是 何 時 ?

一 個 人 可 以 毫 無 道 理 跟 你 做 一 輩 子 親 戚 , 但 一 個 人 不 會 毫 無 道 理 跟 你 做 一 輩 子 朋 友

我會 想 起 . . 與 你 們 認 識 的 種 種 . .
也會 想 起 .. . 發 生 過 的 點 點 滴 滴 . .
直到 我 們 都 年 老 時 . . 是 否 會 像 現 在 這 樣 . .
坐 在 電 腦 前 互 訴 心 聲 ?
不管 如 何 . . 希 望 我 們 永 遠 是 真 誠 相 對 的 朋 友 ( 知 己 ) ...

朋 友 就 是 喜 歡 你 也 了 解 你 的 人
願 你 都 能 珍 惜 身 邊 每 一 個 朋 友
因 為 你 我 有 緣 份 , 才 能 成 為 朋 友
可 以 成 為 知 己 的 , 更 難 得 !
時 間 未 必 O 你 我 成 為 知 己 的 原 因
但 一 定 可 以 証 明 到
你 對 朋 友 的 關 懷 不 是 白 費 !
希 望 您 永 遠 都 係 我 的 好 朋 友 !
朋 友 , 是 你 高 興 時 想 跟 他 分 享 的 ,
朋 友 , 是 你 不 高 興 時 可 以 給 你 發 脾 氣 的 ,
朋 友 , 也 是 在 你 沒 錢 開 飯 時 打 救 你 的 ,
朋 友 , 你 悶 得 發 荒 時 可 以 跟 你 一 同 發 荒 的 ,
朋 友 , 會 甘 願 給 功 課 你 抄 , 跟 你 一 同 出 貓 一 同 被 人 罰 的 ,
朋 友 , 也 是 你 買 手 信 時 , 想 買 一 份 大 的 給 他 的,
朋 友 , 也 是 你 看 見 他 上 線 時 , 想 給 他 ' 喔 噢 ' !

想 要 體 會 「 一 年 」 有 多 少 價 值 , 你 可 以 去 問 一 個 失 敗 重 修 的 學 生 。
想 要 體 會 「 一 月 」 有 多 少 價 值 , 你 可 以 去 問 一 個 不 幸 早 產 的 母 親 。
想 要 體 會 「 一 週 」 有 多 少 價 值 , 你 可 以 去 問 一 個 定 期 週 刊 的 編 輯 。
想 要 體 會 「 一 小 時 」 有 多 少 價 值 , 你 可 以 去 問 一 對 等 待 相 聚 的 戀 人 。
想 要 體 會 「 一 分 鐘 」 有 多 少 價 值 , 你 可 以 去 問 一 個 錯 過 火 車 的 旅 人 。
想 要 體 會 「 一 秒 鐘 」 有 多 少 價 值 , 你 可 以 去 問 一 個 死 裡 逃 生 的 幸 運 兒 。
想 要 體 會 「 一 毫 秒 」 有 多 少 價 值 , 你 可 以 去 問 一 個 錯 失 金 牌 的 運 動 員 。

朋 友 就 是 ~ ~ 即 使 是 一 點 小 感 動 , 一 點 小 事 情 都 想 一 起 分 享
朋 友 就 是 ~ ~ 當 你 抱 頭
哭 的 時 候 , 扶 著 你 肩 膀 的 那 個 人
朋 友 就 是 ~ ~ 當 你 面 對 人 生 挫 折 時 , 一 直 緊 握 你 那 雙 手你 好 嗎 ?

你 能 夠 看 到 它 是 你 與 他 的 緣 份
你 能 夠 和 你 身 邊 的 人 做 朋 友 也 是 你 與 他 的 緣 份
縱 使 你 不 知 道 這 夥 流 星 會 何 時 消 失
但 如 若 你 好 好 珍 惜 看 到 這 流 星 的 每 一 刻
那 就 算 流 星 走 了 你 也 不 會 後 悔
請 大 家 好 好 珍 惜 身 邊 的 每 一 個 人
珍 惜 這 段 友 誼 !

建 立 友 誼 如 像 種 樹 , 因 為 友 誼 是 一 株 樹 ( T R E E ) :
T : T r u s t ( 信 任 )
R : R e s p e c t ( 尊 重 )
E : E x c h a n g e ( 交 流 )
E : E m o t i o n a l S u p p o r t ( 精 神 支 持 )


---- 好 朋 友 守 則 ----
朋 友 就 是 無 形 中 伴 你 走 過 風 雨 , 永 遠 支 持 你 的 力 量
朋 友 就 是 一 種 無 法 言 喻 的 美 好 感 覺
朋 友 就 是 在 別 人 面 前 永 遠 護 著 你 的 那 個 人
朋 友 就 是 即 使 是 一 點 小 感 動 , 一 點 小 事 情 都 想 一 起 分 享
朋 友 就 是 當 你 抱 頭 痛 哭 的 時 候 , 扶 著 你 肩 膀 的 那 個 人
朋 友 就 是 當 你 面 對 人 生 挫 折 時 , 一 直 緊 握 你 的 那 雙 手

喜歡下雨,因為你不會知道我流淚....
喜歡發呆....因為你不會知道我想你....
喜歡孤單....因為你不會發現我愛你....
喜歡在你身邊....因為你是我快樂的唯一因素 ...

Labels:

2 Comments:

Blogger chwee yen said...

hey hey, should write ur own blog wor!!sure can posting meaningful article but dun let it as ur habit wor.still prefer u wrote urself de

October 8, 2008 at 11:16 PM  
Blogger 蓝雪人 (明仔) said...

lazy....haha...no time

October 9, 2008 at 2:27 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home